Make your own free website on Tripod.com

DÁI 1-PEN1

Máinasu(Minas) no irie no hotori, Ákadii no kuni no, jími yútaka na nó no sue ni,
Hitozato tooi, urasabishíi, Guran-Purée no murá ga átta.
Higashi ní wa óokina soogen ga tsuzuite, sore ga mura no iware de átta.
Sore ga mata, kázu shirenu hitsuji no, ása-yuu asobu makiba de átta.
Nóofu ga oyami-nái hone-ori de, kizukiágeta teiboo wa,
Tagichiyóru ushio o sasaete ita. Táda tokiori ní wa sono sekí o akete,
Kaisui o jiyúu ni nagarekomásete, soogen o uruóshita no de átta.
Nishi to minami ní wa, asa-bátake, kudamono-báyashi, mugi-bátake nado ga,
Tookú made kakí mo náku nó ni hirogatte, kita o aógeba kánata ni,
Burómidon(Blomidon) no misaki to, oi-ki no mori ga, tákaku sobíe, yama no ué ni wa,
Kiri ga ténmaku o hari, Taiséiyoo kara noboru móya wa,
Naka-zora ni kakátte, koofuku no heiya o mioroshite ita.
Soko ni hatake ni kakomarete, kono Ákadii no murá ga átta.
Yanami wa dóre mo káshi to kuri no mokúzai de, choodo, Anrii-Jídai no,
Noomándii(Normandy) no nóofu no ie no yóo na, ganjoo na tsukurí de átta.
Yáne wa kayabuki de, soko kara nebeya-mádo ga nozoite ita.
Chikáshitsu no ué ni, haridáshita hisashi wa, iriguchi o níkkoo kara saegítte ita.
Natsu no shízuka na yuubé, shizumóo to suru táiyoo ga gíra-gira to,
Mura no toorí o teráshite, entotsu no kazami o kín ni someru tóki,
Toshima mo musumé mo, yuki no yóo ni, ma-shiro na booshi o kabútte,
Áka ya, Áo ya, Mídori no uwagi o kite, hatá ni óru konjiki no asá o
Ito-gúruma de sésse to tsumúide ita. Ie no náka kara hi no otó ga kikoete,
Ito-gúruma no unarí ya, otóme no utá to majítte, sore wa sore wa yakamashíi hibikí o táteta.
Toori no mukóo kara mura no sóoryo ga mottai-ráshiku arúite kúru to, kodomó-ra wa
Asobi o tomete, shukufuku o inoróo to sashinoberu misoo no té ni kuchi-zuke shita.
Sóoryo ga tsutsushimi-búkaku kodomó-ra no aida o arúite iku to, toshima mo musumé mo
Ushiro ni chikazúku káre ni, kokóro atsui kangei no kotobá o sasageta.
Tsugí ni wa nóbe kara káeru roodóosha ga tóotta. Táiyoo wa yasúraka ni
Nishi ni óchite, dandán to tasogare ga semátte kíta. Suru to, Shooroo kara
Shízuka ni Ánjerasu(Angelus) no fushí ga hibíita. Soshite, mura no ié-ie no yáne ni wa
Heiwa to mánzoku no súmika to mo iitai, hyakú no irori kara tátsu ao-jirói kemuri ga,
Choodo koo o taita yóo ni, íku-suji mo íku-suji mo tanabíite ita.
Koo shite, tanjun na Ákadii no nóofu-tachi wa, ái no náka ni mutsúbi kurashite ita.
Kámi to hito tó no ái no náka ni íkite ita. Kárera wa mattaku
Senséisha no ataeru osoré o mo, kyoowasei no héi de áru netamí o mo,
Shiranákatta. To ní wa jóo ga náku, mádo ni wa shinbari ga náku,
Ié wa mina akebanashi de, hito no kokóro mo kakushi-hedate ga nákatta.
Koko dé wa, tónda monó mo mazúshiku, mazushíi monó mo anraku de átta.


hyooshí e, modóru, tsugí e