Make your own free website on Tripod.com

Murá kara sukóshi hanárete, Máinasu no irie chíkaku ni,
Guran-Purée de ichiban kanemochi no Benedikuto-Berufóntin(Benedict Bellefontaine) to iu nóofu ga,
Hirói hatake o tagayáshite ita. Soshite kasei no torishimari wa,
Mura no hokori to iwareta sono musume no, yasashii Evánjerin(Evangeline) ga azukátte ita.
Shichi-júu no toshí o kasaneta roojin wa, karada ga ganjoo de doodóo to shite ita.
Kaikatsu de kenkoode, yukí o itadaita káshi no kí to de mo ióo ka,
Kami-nó-ke wa, yuki no yóo ni mashiro de, hóho wa káshi no ha no yóo ni tobi-iro de átta.
Juu-shichí no natsú o sugóshita musumé wa, yúu ni yasashii bíjin de átta.
Mé wa, michi-bata no ibara ni minóru ichigo no yóo ni, akúmade kúroku,
Sono mé ga, fúsa-fusa to shita mae-gami no tobiirono káge kara yawáraka ni hikátta.
Tsúku íki wa, nó ni kusá o hámu me-ushi no íki no yóo ni, koobáshikatta.
Kariire no atsúi ohiru-góro, tesei no éeru no chíisana tsubo o,
hatarakí-bito ni mótte iku tóki, hontoo ni kírei na musumé de átta.
Shikáshi, Nichiyóobi o ása koso, kánojo wa mottómo utsukúshikatta. Sono tóki, kane wa
Shooroo kara shinsei na hibikí de, kúuki ni senrei o hodokóshita. Choodo, sóoryo ga
Hísoppu(hissop) no eda de, shúuto ni senrei o hodokóshite, shukufuku o máku yóo ni.
Musumé wa, Júzu to misashó o mótte, Norumán-boo o kabútte,
Aói uwagi o kite, mukashi Furansu kara motté kite írai,
Ie no takará to shite naga-nen no aida dáidai háha kara musumé ni yuzurareta,
Sono oya-yúzuri no mimiwa o tsukéte, nagái toorí o arúite itta.
Kéredomo, Tén no hikarí to mo iitai, hito-shio koogooshíi utsukúshisa no,
Sono kao ni kagayáki, sono súgata o tsutsúnda no wa, zánge no súnda áto,
Kámi no mimegumi o ninátte, shízu-shizu to ieji o sáshite káeru tóki de átta.
Soshite, sono súgata ga miénaku náru to, marude táenaru óngaku ga yanda yóo de átta.


hyooshí e, modóru, tsugí e