Make your own free website on Tripod.com

Óya-ko ga, koo shite suwatte iru to, ashi-óto ga kyuu ni kikoete,
Kí no jóo o hazureru hibikí ga shite, chootsúgai ga giít to hiráita.
Benedíkuto wa kutsu-zoko no byóo no otó de, sore ga kajíya no Báziru to shitta.
Soshite, Evánjerin wa mune no dooki de, issho ni dáre ga kíta ka o shitta.
Ashióto ga shikii-giwa ni tomatta tóki, Benedíkuto wa oogóe ni, "Yáa, yóku kíta.
Báziru kun, yóku kíta. Entotsu no sóba no réi no isu ni kake-tamáe.
Sono isu wa kimi ga kónai to, ikkoo ni dare mo kake-té ga nái.
Sore kara, ue no tana kara, réi no paipu to tabakó-ire o oroshi-tamáe.
Kimi wa, tabako kara uzu-máku kemuri ka, shigotoba no kemuri no náka ni, kimi no yasashii,
Yúkai na kao o, choodo, numachi no kiri no náka ni áki no tsukí ga ukabu yóo ni,
Maruku, akaku, ukaberu tóki ga, ichiban kimi-ráshiku omowaréru no da."
Suru to, mánzoku no émi o fukúnde, kajíya no Báziru wa, koo kotáeta.
"Benedíkuto kun. Kimi wa ítsu mo joodán to ko-uta ga umái.
Ítsu mo táishita génki da náa. Hoka no monó-domo wa, únsei ga yowasóo da to,
Sukkári shizunde shimatte, totemo hametsu dá to shioreru tokí de mo,
Kimi wa, máinichi, uma no teitetsu o hirotta yóo ni, ureshi-sóo ni shite irú ja nái ka."
Evánjerin ga tana kara oróshite, sekitán no moesashi de hí o tsukéta.
Réi no paipu o uketori-nágara, togíreta kotobá o shízuka ni tsuzuketa.
"Igirisu no fúne ga jóo o oróshite, taihoo o kochira e mukete,
Gasupéroo (Gaspereau) no kakoo ni tomatté kara, móo kore de yokka ni náru.
Nán no tamé da ka, wáke ga wakarán. Táda asu mina kyookai ni,
Atsumáre to iu fukoku ga déta. Nán de mo Héika no go-meirei ga,
Koko no hooritsu to shite, koofu sareru to iu kotó da. Tokoró ga minna,
Fukitsu na soozoo o shite, jinshin hanahada kyookyoo to shite iru."
Benedíkuto wa kotáeta. "Iya, kono suu-seki no fúne ga kíta no wa,
Mótto odáyaka na mokuteki de aróo. Tábun, Igirisu no shuukaku ga, toki-naránu áme ka,
Reinen ni nái átsu sa de, kotoshi wa sukkári, sugáreta no de, koko no náya ni
Irete iru kokúmotsu de, kachiku ya kodomo o yashinaóo to, iú no de wa aru-mái ka?"
"Mura-nó-shuu wa, soo nama-yasáshiku wa omótte orán," to, kajíya wa,
Utagai ni kubi o furi-nágara, nesshite itta. Soshite, tameíki o tsuki-nágara,
"Ruisubáagu (Louisburg), Boo Sejúuru (Beau Séjour), Pooto Róiyaru (Port Royal) no senrei wa wasurenu.
Móhaya mori ni nígeta monó mo kázu óoi. Soshite, Asu no tanomi nái únmei o,
Shinpai no muné ni ononoki-nágara, mori no iri-guchi ni kakúrete iru.
Búki wa íssai toriagerareta. Ikusa ni tsukae-soo na mono-no-gu wa torárete shimatta.
Íma, téni nokóru monó wa, kajíya no tsuchí to, kusakari no káma bákari ja."
Suru to, nikkóri waratte, kaikatsu na nóofu wa kotáeta.
"Búki wa tóita hóo ga anzen ja. Kachiku no muré ya, kokúmotsu no hatake no
Man-naka ni, úmi ni kakomarete, heiwa no dote ni mamorárete iru hóo ga,
Teki no taihoo ni kakomarete, toride ni komótta wáre-ra no sénzo yori anzen ja.
Náni mo fukitsu to osoréru kotó wa nái. Sore ni kón'ya wa, kono ie no, kono irori ní wa,
Kanashimi no káge o otóshite wa naránu. Kón'ya koso wa, medetái yuinoo no ban da.
Ié mo náya mo fushin ga súnda. Mura no génki na waká-shuu-tachi ga,
Joobu na rippa na fushin o shite kureta. Soshite átari no jímen o hiráite,
Náya ni wa kusá ga afúre, ié ni wa shokúryoo ga ichi-nen-bun totonótta.
Rune Rúburan (Rene Leblanc) ga seiyaku no yooshi to inkí-tsubo o mótte, ottsuke kúru hazu.
Ware-ware mo kodomó-ra to issho ni, yorokóbi isámu ga toozen de aróo."
Musumé wa hanárete, mado-giwa ni, té o koibito no té ni makásete itá ga,
Chíchi no kotobá o mimí ni hasánde, sozoro ni kao o akarámeta.
Chíchi no kotoba no owatta tóki, rippa na kooshoonin ga háitte kíta.


hyooshí e, modóru, tsugí e