Make your own free website on Tripod.com
Nyuuryoku-kíroku


Téihon: "ROMAZI NIKKI" IWANAMI-BÚNKO
        1977-nen 9-gatsu 16-nichi hakkoo
Nyuuryoku: Ózaki Tátsuji
Fáiru sakusei: Ózaki Tátsuji
Koosei:
Nyuuryoku kaishi: 2001-nen 6-gatsu 13-nichi
Nyuuryoku shuuryoo:
Kookai kaishi: 2001-nen 6-gatsu 21-nichi