Make your own free website on Tripod.com
12TH MONDAY

    Ky mo Kin ni otoranu uraraka na iti-niti de atta. Kaze naki Sora ni Hana wa mikka no Inoti wo tanosinde mada tiranu. Mado no sita no Sakura wa Hana no ue ni iro asaki Wakame wo huite iru. Kobu-no-ki no Ha wa daibu kiku natta.
    Saka wo orite Ta-mati ni deru to, migi-gawa ni ikken on Geta-ya ga aru. Sono mae wo tru to, huto, tanosii, nigiyaka na Koe ga, natukasii Kioku no naka kara no y ni Yo no Mimi ni haitta. Yo no Me ni wa hiro-biro to sita Awokusa no Nohara ga ukandaGeta-ya no Noki no Kago no naka de Hibari ga naite ita no da. 1 pun ka 2 hun no aida, Yo wa kano Hurusato no Oide-no to, soko e yoku Jry ni issyo ni itta, sinda Itoko no koto wo omoidasite aruita.
    Om ni, Yo wa sunde ni hurukisikari! huruki Nakama kara hanarete, Zibun hitori no Ie wo tukurubeki Ziki to natta. Yzin to y mono ni hutatu no Syurui ga aru. Hitotu wa tagai no Kokoro ni nani ka ai-motomuru tokoro ga atte no Maziwari: sosite Hitotu wa tagai no Syumi nari, Iken nari, Rieki nari ni yotte ai-tikaduita Maziwari da. Dai-iti no Yzin wa, sono tagai no Syumi nari, Iken nari, Rieki nari, aruiwa Tii nari, Syokugy nari ga tigatte ite mo, sore ga tyokusetu hutarino aida ni Mazime ni arasowaneba naranu y na Baai ni tatiitaranu kagiri, kessite hutari no Yj no Samatage to wa naranu. Sono aida no Maziwari wa hikaku-teki nagaku tuduku.
    Tokoro ga Dai-ni no Baai ni okeru Yzin ni atte wa, sore to yohodo Omomuki wo koto ni site iru. Muron kono Baai ni oite naritatta mono mo, Toty kara Dai-iti no Baai no Kwankei ni ututte, nagaku tuduku koto mo aru. Ga, daitai kono syu no Kwankei wa, iwaba, issyu no Torihiki Kwankei de aru, Sygy-teki Kwankei de aru. A to B to no aida no Tyokusetu-kwankei de nakute, A no Syoy suru Zaisan, mosikuwa, Kenrisunawati, Syumi nari, Iken nari, Rieki narito, B no ysuru sore to no Kwankei de aru. Mise nari Gink nari no sgo no Kwankei wa, sgo no Eigy-jtai ni nan no Henkwa no okoranu aida dake tuduku: ittan sono dotira ka ni aru Henkwa ga okoru to, Torihiki wa soko ni Danzetu sezaru wo enai. Makoto ni atarimae no koto da.
    Mosi sore ga Daiiti no Kwankei nara, Yzin wo usinau to y koto wa, Huk na koto ni tigai nai: ga, mosi mo sore ga Dai-ni no Baai ni okeru Kwankei de atta nara, kanarazu simo Khuku to wa ienu ga, mata aete Huk de wa nai. Sono Hatan ga Jud-teki ni okoreba, sono Hito ga Bujoku wo uketa koto ninari, Zid-teki ni okosita to sureba, katta koto ni naru. Yo ga kokoni 'huruki Nakama' to itta no wa, zitu wa, Yo no Kwako ni oite no mottomo atarasii Nakama de aru, ina, atta. Yo wa Yosano-si woba Ani to om Titi to mo, muron, omotte inai: ano Hito wa tada Yo wo Sewa site kureta Hito da. Sewa sita Hito to sareta Hito to no Kwankei wa, sita h no Hito ga sareta h no Hito yori erakute iru aida, mosikuwa tagai ni betu no Miti wo aruiteru Baai, mosikuwa sita h no Hito ga sareta h no Hito yori eraku naku natta toki dake tuduku: onazi Miti wo aruite ite, sosite tagai no aida ni Kys no aru Baai ni wa taete simau. Yo wa ima Yosano-si ni taisite betu ni Keii wo motte inai: onaziku Bungaku wo yari nagara mo nani to naku betu no Miti wo aruite iru Y ni omotte iru. Yo wa Yosano-si to sara ni tikaduku Nozomi wo motanu to tomo ni, aete kore to wakareru Hituy wo kanzinai: Toki araba imamade no On wo syasitai to mo omotte iru. Aki-ko san wa betu da: Yo wa ano Hito wo Ane no y ni omou koto ga aru......Kono Hutari wa betu da.
    Sinsisya no Kwankei kara eta ta no Yzin no Tas wa Yosano Husai to wa yohodo Omomuki wo koto ni site iru. Hirano to wa sude ni Kenkwa sita. Yosii wa Kimen site Hito wo odosu Hsi na Ks-ka no Arymottomo aware na Ayr da. Mosi Karera no iwayuru Bungaku to Yo no Bungaku to onazi mono de aru nara, Yo wa itu demo Yo no Pen wo suteru ni tamerawanu. Sono hoka no Hito-bito wa y ni mo taranu
    Ina. Konna Koto wa nan no Y no nai koto da. Kangaetatte nan ni mo naranu. Yo wa tada Yo no hossuru Koto wo nasi, Yo no hossuru Tokoro ni yuki......Subete Yo-jisin no Yky ni sitagaeba, sorede yoi.
    Sikari. Yo wa Yo no hossuru mama ni! That is all! All of all!
    Sosite. Hito ni aiserareruna. Hito no Megumi wo ukeruna, Hito to Yakusoku suruna. Hito no Yurusi wo kowaneba naranu Koto wo suruna. Kessite Hito ni Jiko wo kataruna. Tune ni Kamen wo kabutte ore. Itu nandoki demo Ikusa no dekiru y niItu nandoki demo sono Hito no Atama wo tataki uru y ni site oke. Hitori no Hito to Yzin ni naru toki wa, sono Hito to itu ka kanarazu Zekk suru koto aru wo wasururuna.