Make your own free website on Tripod.com
11TH SUNDAY

    8 ji goro Me wo samasita. Sakura to y Sakura ga Tubomi hitotu nokosazu saki sorotte, tiru ni wa hayaki Nitiy-bi, Sora wa nodoka ni hare watatte, atataka na Hi da. Nihyaku man no Tky-jin ga Subete wo wasurete asobi kurasu Hanami wa Ky da.
    Nani to naku Ki ga karoku sawayaka de, wakaki Hi no Genki to Tanosimi ga Karada-dy ni ahurete iru y da. Sakuya no Kimoti wa doko e itta no ka to omowareta.
    Kindaiti-kun wa Hana-muko no y ni sowa-sowa site sesse to Yhuku wo kite ita. Hutari wa turedatte 9 ji goro ni Soto e deta.
    Tawara-ch de Densya wo sutete Asakusa Ken wo aruita. Asa nagara ni Hitode ga i. Yo wa tawamure ni 1 sen wo tjite Uranai no Kami wo totta: Kiti to kaite aru. Yo no Tawamure wa sore kara hazimatta. Aduma-basi kara Kawa-zyki ni notte Senju hasi made Sumita-gawa wo sakanobotta. Hajimete mita Mukzima no nagai Dote wa Sakura no Hana no Kumo ni udumorete mieru. Kanegahuti wo sugiru to, Gankai wa tasy Denen no Omomuki wo obite kita. Tukuba-yama mo Hana-gumori ni mienai: miyuru kagiri wa Haru no No!
    Senju no Temai ni akaku nurareta nagai Tekky ga atta. Ry-gan wa Yanagi no Midori. Senju ni agatte Hutari wa sibasi sokora wo buratuita. Yo wa, Suso wo hasiriori, Bsi wo Amida ni kabutte, sikotama Tomo wo warawaseta.
    Soko kara mata Hune de Kanegahuti made kaeri, Hana no Tonneru ni natta Dote no ue wo Kazu sirenu Hito wo wakete Tky no H ni mukatte aruita. Yo wa sono toki mo Bsi wo Amida ni kaburi, Suso wo hasiotte aruita. Nan no Imi mo nai, tada sonna Koto wo site mitakatta no da: Kindaiti no Gwaibun ga warugatte iru no ga omosirokatta no da. Nanman no Haregi wo kita Hito ga, zoro-zoro to Hana no Tonneru no Sita wo aruku. Naka ni wa, m, yopparatte iro-iro na dketa Mane wo site iru no mo atta. Hutari wa hitori no Bizin wo mitukete, nagai koto sore to zengo site aruita. Hana wa doko made mo tuduite iru: Hito mo doko made mo tuduite iru.
    Kototoi kara mata Hune ni notte Asakusa ni kita. Soko de, to-aru Gynikuya de Hiru-mesi wo kutte, hutari wa akareta. Yo wa, ky, Yosano-san no Taku no Utakwai e yukaneba naranakatta no da.
    Muron omosiroi koto no ari-y ga nai. Sakuya no 'Pan-no-kwai' wa sakandatta to Hiraide-kun ga hanasite ita. Ato de kiita Yosii wa, 'Sakuban, Eitai-basi no ue kara yopparatte Syben wo site, Junsa ni togamerareta.' to itte ita. Nandemo, minna yopparatte -sawagi wo yatta rasii.
    Rei no gotoku Dai wo dasite Uta wo tukuru. Minna de 13 nin da. Sen no sunda no wa 9 ji goro dattar. Yo wa kono-goro Mazime ni Uta nado wo tukuru Ki ni narenai kara, aikawarazu Henabutte yatta: Sono hutatu mitu:
        Waga Hige no Sita muku Kuse ga ikidrosi,
            kono-goro nikuki Otoko ni nitareba.
        Itu mo akaki Uwagi wo kite aruku Otoko no
            Manako kono-goro Ki ni naru.
        Ku-ku to naru Nari-kawa iresi Kutu hakeba,
            Kaeru wo humu ni nite Kimi warosi.
        Sono mae ni -guti aite Akubi suru made no
            Syugy wa mi-tose mo kakaran.
        Ie wo dete, No koe, Yama koe, Umi koete, aware,
            doko ni ka yukan to om.
        Tamerawazu sono Te torisi ni odorokite nigetaru
            Onna hutatabi kaerazu.
        Kimi ga Me wa Mannenpitu no sikake ni ya, taezu
            Namida wo nagasite i-tam.
        Onna mireba Te wo huruwasete tadu-tadu to
            domorisi Otoko, Ima wa sa ni arazu.
        Awo-gusa no Dote ni ne-korobi, Gakutai no
            tki Hibiki wo O-sora kara kiku.

    Akiko san wa Tetuya wo site tukur to itte ita. Yo wa ii kagen na Y wo kosiraete sono mama kaette kita. Kindaiti-kun no Heya ni wa Awomi-kun ga kite ita. Yo mo soko e itte 1 jikan bakari Muda-banasi wo sita. Sosite kono Heya ni kaetta.
    Ah, osi iti-niti wo tumaranaku sugosita! to y Kwaikon no J ga niwaka ni Yo no une ni waita. Hana wo miru nara naze hitori itte, hitori de om sama minakattaka? Uta no Kwai! nan to y tumaranu Koto da r!
    Yo wa Kodoku wo yorokobu Ningen da. Umare-nagara ni site Kozin-syugi no Ningen da. Hito to tomo ni sugosita Zikan wa iyasikumo, Tatakai de nai kagiri, Yo ni wa Kkyo na Zikan no y na Ki ga suru. Hitotu no Zikan wo hutari nari san-nin nari, aruiwa sore ij ni Hito to tomo ni tuiyasu: sono Zikan no Kkyo ni, sukunaku tomo hanbun Kkyo ni mieru no wa Sizen no koto da.
    Izen Yo wa Hito no Hmon wo yorokobu Otoko datta. Sitagatte, iti-do kita Hito ni wa kono tugi ni mo kite kureru y ni, naru-beku Manzoku wo ataete kaes to sita mono da. Nan to y tumaranu koto wo sita mono da-r! Ima de wa Hito ni korarete mo sahodo uresiku mo nai. Uresii to om no wa Kane no nai toki ni sore wo kaesite kures na Yatu no kita toki bakari da. Sikasi, Yo wa narubeku karitaku nai. Mosi Yo ga nani-goto ni yorazu, Hito kara awaremare, tasukerareru koto nasi ni Seikwatu suru koto ga dekitara, Yo wa daonna ni uresii dar! Kore wa aete kane no koto bakari de wa nai. S natta-ra Yo wa arayuru Ningen ni Kuti hitotu kikazu ni sugosu koto mo dekiru.
    'Tumaranaku kurasita!' s omotta ga, sono Ato wo kangaeru no ga nani to naku osorosikatta. Tukue no ue wa gotya-gotya site iru. Yomubeki Hon mo nai. sasiatari seneba naranu Sigoto wa Haha ya sono ta ni Tegami wo kaku koto da ga, Yo wa sore mo osorosii koto no y na Ki ga suru. Nan to de mo ii kara minna no yorokobu y na koto wo itte yatte awarena Hito tati wo nagusame tai to wa itu mo om. Yo wa Haha ya Tuma wo wasurete wa inai, ina, mainiti kangaete iru. Sosite ite Yo wa Kotosi ni natte kara Tegami ippon to Hagaki iti-mai yatta kiri da. Sono koto wa konaida no Setu-ko no Tegami ni mo atta. Setu-ko wa, 3 gwatu de yameru hadu datta Gakk ni mada dete iru. Kongetu wa mada Tuki-hajime na no ni, Ky-ko no Kodukai ga nijissen sika nai to itte kita. Yo wa sono tame Sya kara sukosi yokei ni Zensyaku sita. 15 yen dake okutte yaru Tumori datta no da. Sore ga, Tegami wo kaku ga iyasa ni iti-niti hutuka to sugite, ah......!

    Kono Hi, Asa ni Gunma-ken no Arai to y Hito ga kita. 'Oti-guri' to y Zassi wo dasu s da.