Make your own free website on Tripod.com
10TH SATURDAY

    Sakuya wa san-ji sugi made Toko no naka de Tokusyo sita no de, Ky wa jy-ji sugi ni okita. Hareta Sora wo Minami-kaze ga huki mawatte iru.
    Tikagoro no Tanpen Sysetu ga, isshu no atarasii Syaseibun ni suginu y na mono to natte simatta no wa, ina, Ware-ware ga yonde mo s to sika omowanaku natte kitatumari Humanzoku ni om no wa, Jinsei-kwan to site no Sizen-syugi-Tetsugku no Ken'i ga dan-dan nakunatte kita koto wo simesu mono da.
    Jidai no Osiuturi da! Sizen-syugi wa hajime Warera no mottomo Nessin ni motometa Tetugaku de atta koto wa arasoware nai. Ga, itu sika Warera wa sono Riron j no Mujun wo miidasita: sosite sono Mujun wo tukkosite Warera no susunda toki, Warera no Te ni aru Turugi wa Sizen-syugi no Turugi de wa naku natte ita.Sukunaku mo Yo hitori wa, mohaya Bkwan-teki Taido naru mono ni Manzoku suru koto ga dekinaku natte kita. Sakka no Jinsei ni taisuru Taido wa, Bkwan de wa ikenu. Sakka wa Hihyka de nakereba naranu. De nakereba, Jinsei no Kaikakusya de nakereba naranu. Mata......
    Yo no ttatu sita Sekkyokuteki Sizen-syugi wa sunawati mata Sin-Ris-syugi de aru. Ris to y Kotoba wo Warera wa nagai aida Budyoku site kita. Jissai mata katte Warera no idaite ita y na Ris ni suginakatta. 'Life illusioin' ni suginakatta. Sikasi, Warera wa ikite iru, mata, ikineba naranu. Arayuru Mono wo Hakwai si tukusite arata ni Warera no Tedukara tateta, kono Ris wa, mohaya aware na Ks de wa nai. Ris sono-mono wa yahari 'Life illusion' da to site mo, sore nasi ni wa ikirarenu no daKono hukai Naibu no Yky made mo suteru to nareba, Yo ni wa sinu yori hoka no Miti ga nai.

    Kesa kaite oita koto wa Uso da, sukunaku to mo Yo ni totte no Dai-itigi de wa nai. Ika naru Koto ni siro, Yo wa, Ningen no Jigy to y mono wa erai mono to omowanu. Hoka no Koto yori Bungaku wo erai, tattoi to omotte ita no wa, mada erai to wa donna Koto ka siranu toki no koto de atta. Ningen no suru Koto de nani hiotu erai Koto ga ari uru mono ka. Ningen sono-mono ga sude ni eraku mo tattoku mo nai no da.
    Yo wa tada ansin wo sitai no da!K, Konya hajimete Ki ga tuita. S da, mattaku s da. Sore ni tigai nai!
    Ah! Ansinnan no Huan mo nai to y Kokoro-moti wa, donna Adi no suru mono dattar! Nagai kotoMono-gokoro tuite irai, Yo wa sore wo wasurete kita.
    Tikagoro, Yo no Kokoro no mottomo Nonki na no wa, Sya no -huku no Densya no naka bakari da. Uti ni iru to, tada, m, nan no koto wa naku, Nani ka sinakereba naranu y na Ki ga suru. 'Nani ka' to wa komatt mono da. Yomu koto ka? Kaku koto ka? Dotira de mo nai rasii. Ina, Yomu koto mo kaku koto mo, sono 'Nani ka' no uti no iti-bubun ni sika suginu y da. Yomu, kaku, to y hoka ni nan no Watasi no suru Koto ga aru ka? Sore wa wakaranu: ga, to ni kaku Nani ka wo sinakereba naranu y na Ki ga site, donna Nonki na koto wo kangaete iru toki de mo, syotty usiro kara 'Nani ka' ni okkakerarete iru y na Kimoti da. Sore de ite, nan ni mo Te ni tukanu.
    Sya ni iru to, hayaku Jikan ga tateba yoi to omotte iru. Sore ga, betu ni Sigoto ga iya na no demo naku, atari no koto ga huyukwai na tame demo nai: hayaku kaette 'Nani ka' sinakereba naranu y na Ki ni ottate rarete iru no da. Nani wo sureba yoi no ka wakaranu ga, toni-kaku Nani ka sinakereba naranu to y Ki ni, usiro kara ottaterarete iru no da.
    Hbutu no Uturi-kawari ga surudoku kanjirareru. Hana wo miru to, 'h Hana ga saita' to y kotosono Tanjyun na koto ga, Ya no y ni surudoku kanjirareru. Sore ga mata miru-miru hiraite yuku y de, miteru uti ni tiru Toki ga ki s ni omowareru. Nani wo mite mo, Nani wo kiite mo, Yo no Kokoro wa marude Kyry ni nozonde iru y de, titto mo siduka de nai, otituite inai. Usiro kara osareru no ka, Mae kara hipparareru no ka, nan ni siro Yo no Kokoro wa siduka ni tatte irarenai, kakedasaneba naranu y na Kimomti da.
    Sonnara Yo no motomete iru mono wa Nani da r? Na? demo nai. Jigy? demo nai. Koi? de mo nai. Tisiki? de mo nai. Sonnara Kane? Kane mo s da. Sikasi sore wa Mokteki de wa nakute Syudan da. Yo no Kokoro no Soko kara motomete iru Mono wa Ansin da, kitto s da!
    Tumari tukareta no da r!
    Kyonen no Kure kara Yo no Kokoro ni okotta issyu no Kakumei wa, hij na Ikioi de sink sita. Yo wa kono 100 niti no aida wo, kore to y Teki wa Me no mae ni inakatta ni kakawarazu, tune ni Bus site sugosita, Tare Kare no Kubetu naku, Hito wa mina Teki ni mieta: Yo wa, iti-ban sitasii Hito kara jun-jun ni, sitteru kagir no Hito wo nokorazu korosite simai taku omotta koto mo atta. Sitasikereba sitasiidake, sono Hito ga nikukatta. 'Subete atarasiku,' sore ga Yo no iti-niti iti-niti wo Sihai sita 'atarasii' Kib de atta. Yo no 'atarasii Sekai' wa, sunahati, 'Kysya"Tuyoki-mono" no Sekai' de atta.
    Tetugauku to site no Sizensyugi wa, sono toki 'Sykyoku-teki' no Honmaru wo sutete, 'Sekikyoku-teki' no hiroi Nohara e Tokkwan sita. Kare'Tuyoki-mono' wa, arayuru Sokubaku to Insy no hurui Yoroi wo nugi sutete, Sekirara de, Hito no Tikara wo kariru koto naku, Ykan ni tatakawaneba naranakatta. Tetu no gotoki Kokoro wo motte, nakazu, warawazu, nan no Koryo suru tokoro naku, tada masigura ni Onore no hossuru tokoro ni susumaneba naranakatta. Ningen no Bitoku to iwareru arayuru mono wo Tiri no gotoku sutete, sosite, Ningen no nasienai Koto wo Heiki de nasaneba naranakatta. Nan no Tame ni? Sore wa kare ni mo wakaranai; ina Kare-jisin ga Kare no Mokuteki de, sosite mata Ningen Zentai no Mokuteki de atta.
    Bus sita 100 niti wa, tada Musya-burui wo siteru aida ni sugita. Yo wa tare ni katta ka? Yo wa dore dake tuyoku natta ka? Ah!
    Tumari tukareta no da. Tatakawazu site tukareta no da.
    Yo-no-naka wo wataru Miti ga hutatu aru, tada hutatu aru. 'All or Nothing!' Hitotu wa Subete ni taisite tatak koto da: Kore wa katu, sikarazunba sinu. Mohitotu wa Nanimono ni taisite mo tatakawanu koto da: Kore wa katanu, sikasi makeru koto ga nai. Makeru koto no nai mono ni wa Ansin ga aru: tune ni katu mono ni wa Genki ga aru. Sosite dotira mo Mono ni osoreru to y koto ga nai...... S kangaete mo Kokoro wa titto mo hare-bare siku mo Genki yoku mo naranu. Yo wa kanasii. Yo no Seikaku wa Huk na Seikaku da. Yo wa Jakusya da, tare no nimo otoranu rippa na Katana wo motta Jakusya da. Tatakawazu ni wa orarenu, sikasi katu koto wa dekinu. Sikaraba sinu hoka ni Miti wa nai. Sikasi sinu no wa iya da. Sinitaku nai! Sikaraba d site ikiru?
    Nani mo sirazu ni Nhu no y ni ikitai. Yo wa amari kasiko sugita. Hakky suru Hito ga urayamasii. Yo wa amari ni Mi mo Kokoro mo Kenk da. Ah, ah, Nani mo Ka mo, subete wo wasurete simaitai! D site?
    Hito no inai Tokoro e ikitai to y Kib-ga, kono-goro, toki-doki Yo no Kokoro wo sosonokasu. Hito no inai Tokoro, sukunaku to mo, Hito no Koe no kikoezu, ina, Yo ni sukosi de mo Kwankei no aru y na koto no kikoezu, tare mo kite Yo wo miru Kidukai no nai Tokoro ni, is-sykan nari t-ka nari, ina, iti-niti demo han--niti demo ii, tatta hitori korogatte ite mitai. Donna Kao wo site i-y to, donna Nari wo site i-y to, Hito ni mirareru Kidukai no nai Tokoro ni, Jibun no Karada wo ibun no om mama ni yasumete mi tai.
    Yo wa kono Kangae wo wasuren ga tame ni, toki-doki Hito no takusan iru tokoroKwatud-syasin e yuku. Mata, sono Hantai ni, nan to naku Hitowakai Onna no natukasiku natta toki mo yoku. Sikasi soko ni mo Manzoku wa mi-idasarenai. Syasinkoto ni mo mottomo Baka-ge ta Koomo rasii Syasin wo mite iru toki dake wa, naruhodo siite Kodomo no Kokoro ni kaette, Subete wo wasureru koto mo dekiru: ga, ittan Syasin ga yande 'pah'' to akaruku nari, Kazu sirenu uyo-uyo sita Hito ga miedasu to, motto nigiyaka na, motto omosiroi tokoro wo motomeru Kokoro ga iss tuyoku Yo no Mune ni waki agatte kuru. Toki to site wa, sugu Hana no saki ni tuyoi Kami no Ka wo kagu toki mo ari, atatakai Te wo nigitte iru toki mo aru. Sikasi sono toki wa Yo no Kokoro ga Saihu no naka no Kanj wo site iru toki da:ina, ikani site tare kara Kane wo kari-y ka to kangaete iru toki da. Atatakai Te wo nigiri, tuyoi Kami no Ka wo kagu to, tada Te wo nigiru bakari de naku, yawaraka na, atataka na, massiro nai, Karada wo dakitaku naru. Sore wo togezu ni kaette kuru toki no Sabisii Kokoro-moti! Tada ni Seiyoku no Manzoku wo erarenakatta bakari no Sabisisa de wa nai: Jibun no hossuru mono wa subete uru koto ga dekinu to y huka, osorosii Situb da.
    Ikura ka no Kane no aru toki, Yo wa nan no tamer koto naku, kano, Midara na Koe ni mitita, semai, kitanai Mati ni itta. Yo wa Kyonen no Aki kara Ima made ni, oyoso 13-4 kwai mo itta, sosite 10 nin bakari no Inbaihu wo katta. Mitu, Masa, Kiyo, Miine, Tuyu, Hana, Aki.....Na wo wasureta no mo aru. Yo no motometa no wa atatakai, yawarakai, massiro na Karada da: Karada mo Kokoro mo torokeru y na Tanosimi da. Sikasi sorera no Onna wa, ya-ya Tosi no itta no mo, mada 16 gurai no hon no Kodomo na no mo, dore datte nan-byaku nin, nan-zen nin no Otoko to neta no bakari da. Kao ni Tuya ga naku, Hada wa tumetaku arete, Otoko to y mono ni wa narekitte iru, nan no Sigeki mo kanjinai. Waduka no Kane wo totte sono Inbu wo tyotto Otoko ni kasu dake da. Sore igwai ni nan no Imi mo nai. Obi wo toku de mo naku, "Sh," to itte, sono mama neru: nan no Hadukasi-ge mo naku Mata wo hirogeru. Tonari no Heya ni Hito ga i-y to imai to sukosi mo kam tokoro ga nai. (Koko ga, sikasi, omosiroi Karera no Irony da!) Nanzen nin ni kakimawasareta sono Inbu ni wa, m Kinniku no Sysyuku-say ga naku-natte iru, yurunde iru. Koko ni wa tada Haisetu-say no okonawareru bakari da: Karada mo Kokoro mo torokeru y na Tanosimi wa Kusuri ni sitaku mo nai!
    Tuyoki Sigeki wo motomuru ira-ira sita Kokoro wa, sono Sigeki wo uke-tutu aru toki de mo Yo no Kokoro wo saranakatta. Yo wa mi-tabi ka yo-tabi tomatta koto ga aru. Jhati no Masa no Hada wa Binb na Tosima-onna no sore ka to bakari arete gasa-gasa site ita. Tatta hito-tubo no semai Heya no naka ni Akari mo naku, iy na Nioi ga muh' to suru hodo komotte ita. Onna wa Ma mo naku nemutta. Yo no Kokoro wa tamaranaku ira-ira site, d site mo nemurenai. Yo wa Onna no Mata ni Te wo irete, tearaku sono Inbu wo kakimawasita. Simai ni wa go-hon no yubi wo irete dekiru dake tuyoku osita. Onna wa sore de mo Me wo samasanu: osoraku m Inbu ni tuite wa nan no Kankaku mo nai kurai, Otoko ni narete simatte iru no da. Nan-zen-nin no Otoko to neta Onna! Yo wa masu-masu ira-ira site kita. Sosite iss tuyoku Te wo ireta. Tui ni Te wa Tekubi made haitta. "Uu," to itte Onna wa sono toki Me wo samasita. Sosite ikinari Yo ni daki-tuita. "Aaa, uresii! motto, mottomotto, aaa!" Jhati ni site sude ni Hut no sigeki de wa nan no Omosiromi mo kanjinaku natte iru Onna! Yo wa sono Te wo Onna no Kao ni nutakutte yatta. Sosite, Ryte nari, Asi nari wo irete sono Inbu wo saite yaritaku omotta. Saite, ssite Onna no Sigai no Ti-darake ni natte Yami no naka ni yokodawatte iru tokoro wo Maborosi ni nari to mi tai to omotta! Ah, Otoko ni wa mottomo Zankoku na Sikata ni yotte Onna wo korosu Kenri ga aru! Nan to y osorosii, iyana Koto da r!
    Sude ni Hito no inai tokoro e yuku koto mo dekizu, sareba to itte, nani hitotu Manzoku wo uru koto mo dekinu. Jinsei sonomono no Kut ni tae ezu, Jinsei sonomono wo d suru koto mo dekinu. Subete ga Sokubaku da, sosite omoi Sekinin ga aru. D sureba yoi no da? Hamlet wa, 'To be, or, not to be?' to itta. Sikasi Ima no Yo de wa, Si to y Mondai wa Hamlet no Jidai yori mo motto Hukuzatu ni natta. Ah, Ilia! "Three of them" no naka no Ilia! Ilia no Kuwadate wa Ningen no kuwadate uru Saidai no Kuwadate de atta! Karera wa Jinsei kara Dassyutu sen to sita, ina, Dassyutu sita. Sosite aran kagiri no Tikara wo motte, JinseiWarera no kono Jinsei kara Kagiri naki Ankoku no Miti e kakedasita. Sosite, Isi no Kabe no tame ni Atama wo Hunsai site sinde simatta! Ah!
    Ilia wa Dokusin-mono de atta. Yo wa itu demo s om: Ilia wa urayamasiku mo Dokusin-mono de atta! Kanasiki Ilia to Yo to no si wa Koko da!
    Yo wa ima tukarete iru. Sosite Ansin wo motomete iru. Sono Ansin to wa donna mono ka? Doko ni aru no ka? Kut wo siranu Mukasi no siori Kokoro ni wa hyaku-nen tatte mo kaeru koto ga dekinu. Ansin wa doko ni aru?
    'Byki wo sitai.' Kono Kibo wa nagai koto Yo no Atama no naka ni hisonde iru. Byki! Hito no it kono Kotoba wa, Yo ni wa Hurusato no Yama no Na no y ni natukasiku kikoeruAh, arayuru Sekinin wo Kaijo sita Jiy no Seikwatu! Warera ga sore wo uru no Miti wa tada Byki aru nomi da!
    'Minna sinde kurereba ii.' S omotte mo tare mo sinanu. 'Minna ga Ore wo Teki ni site kurere ba ii.' S omotte mo tare mo betudan Teki ni mo site kurenu. Tomo-dati wa minna Ore wo awarende iru. Ah! Naze Yo wa Hito ni aisareru no ka? Naze Yo wa Hito wo Sin kara nikumu koto ga dekinu ka? Aisareru to y koto wa tae gatai Buzyoku da!
    Sikasi Yo wa tukareta! Yo wa Jakusya da!
        Iti-nen bakari no aida, iya, hito-tuki demo,
        Is-sykan demo, mik-ka demo ii,
        Kami yo, mosi aru nara, ah, Kami yo,
        Watasino Nega wa kore dake da, Dka,
        Karada wo doko ka sukosi kowasite kure, itakute mo
        Kamawanai, dka Byki sasite kure!
        Ah! dka......

        Massiro na, yawaraka na, sosite
        Karada ga hu-u-wari to doko made mo
        Ansin no Tani no soko mademo sidunde yuku y na Huton no ue ni, iya,
        Yr-in no Huru-datami no ue de mo ii,
        Nanni mo kangaezu ni, (sono mama sinde mo
        Osiku wa nai!) yukkuri to nete mitai!
        Te Asi wo tare ka kite nusunde itte mo
        Sirazu ni iru hodo yukkuri nete mitai!

        D dar! sono Kimoti wa? Ah,
        Sz suru dake demo nemuku naru y da! Ima kite iru
        Kono Kimono woomoi, omoi kono Sekinin no Kimono wo
        Nugi sutete simattara, (ah, uttori suru!)
        Watasi no kono Karada ga Suiso no y ni
        Hu-u-wari to karoku natte,
        Takai, takai Osora e tonde yuku ka mo sirenai"Hibari da."
        Sita de wa minna ga s y kamo sirenai! Ah!
        
        Si da! Si da! Watasi no Negai wa kore
        Tatta Hitotu da! Ah!

        A', a', honto ni korosu no ka? Matte kure,
        Arigatai Kami-sama, a', tyotto!

        Hon no sukosi, Pan wo k dake da, gogogosen demo ii!
        Korosu kurai no O-zihi ga aru nara!
        
    Ame wo hukunda nama-atatakai Kaze no huku Ban da. Tku ni Kawadu no Koe ga suru.
    Mitu-ko kara, Asahikawa ni itta to y Hagaki ga kita. Namae wa nan demo, Imto wa Gwaikoku-jin no Isr da! Ani wa Hana-zakari no Miyako ni ite Sode-kuti no kireta Wataire wo kite iru: Imto wa Hokkaid no Mannaka ni 6 syaku no Yuki ni udumorete Sanbika wo utatte iru!
    Gozen 3 ji, hara-hara to Ame ga otite kita.