Make your own free website on Tripod.com

Tsuzukeru


Gaikokugo o benkyoo suru tóki ni náni yori mo taisetsu na kotó wa, tsuzukeru to iu kotó da. Tokoróga, kono shígoku toozen na kotó o mamóru no wa kono ue náku taihen na kotó de mo áru.

Dá kara, náni yori mo, sáigo made tsuzukeru tamé ni súbete no enérugii o tsukau béki da. Gakushuu-shó nari, kóosu nari o oeru máde yasumánai kotó o saidai no mokuteki ni shite, sono samatage ni náru yóoso o kotogótoku háijo suru yóo ni saishin no chúui o haraóo.

Tádashi, keikakusei no sugúreta, íshi no tsuyói hitó nara kono ten wa mondai nái daróo. Sóo de nái hitó wa, gaikokugo o benkyoo suru kíkan wa, sore ígai no náni yori mo gaikokugo no benkyoo ga daijí da to iu kotó o wasurenai yóo ni subéki da.

Soshite, shokyuu o oeru keikaku wa, amari nágaku nái hóo ga íi. Nágakute mo hantoshi-kúrai ni shite oku béki daróo.