Make your own free website on Tripod.com

Koko wa táiko no mori. Shikáshi, satsuhito no kóe ni odotta mejika no yóo ni,
Kokage ni odotta hitó-bito no muné wa, íma wa dóko e ittá no de aróo?
Kono mori o uruósu ogawa no yóo ni, naméraka na shóogai o okutte,
Chijoo no káge ni kurozumi-nágara mo, Téngoku no súgata o utsúshite ita to iu,
Ano Ákadii(Acadie) no nóofu no súnda, kayabuki no murá wa dóo nátta no de aróo?
Yorokobi ni míchita hatake wa arehátete, nóofu wa eigoo ni tachisattá no de átta.
Juu-gatsu no kogárashi ni, chiri ya kó-no-ha ga, sóra tákaku fukiagereare, makiageráre,
Úmi no ánata ni chitte iku yóo ni, murabito wa shi-hóo ni chittá no de átta.
Utsukushíi Guran-Purée(Grand-Pré) no mura no áto ni wa, densetsu bákari ga nokótte iru.


hyooshí e, modóru, tsugí e