Make your own free website on Tripod.com

JOKoko wa táiko no mori. Kaze no ma ni ma ni sasayáku mátsu ya tsuga wa,
Koke no hige o tsúke, mídori no koromo o kite, tasogare ní wa hakkíri to míezu,
Choodo, mukashi no Duruiddó(Druid)-soo no yóo ni, kanashii yogen no kóe o age,
Choodo, hakuhatsu no reijin no yóo ni, muné ni hige o tareságete iru.
Kinboo no úmi wa, dooma-góe de, iwa-ana no náka kara kóe tákaku donáru,
Soshite, sono mono-sabishíi shirabé wa, mori no himei to gassoo shite iru.


hyooshí e, tsugí e